بخش جدید ارسال مقاله برای کاربران ایجاد شد که میتوانید مقالات در زمینه تخصصی خود را ارسال کنید این مقالات به نام خود شما در سایت منتشر میشود همچنین در پایین مقالات ایدی اینستاگرام شما هم ثبت میشود تا کمکی برای تبلیغ پیج و کار شما باشد

توجه داشته باشید :

برای اینکه مقالات شما به خوبی در صفحات اول گوگل قرار بگیرید مقاله ای با حداقل 1000 کلمه بنویسید و سعی کنید کپی از سایتهای دیگر نباشید اگر هم از جای کپی می کنید حتما در بخشهای از جملات و متن تغییر ایجاد کنید تا حالت کپی نباشید چون در حالت کپی هیچ وقت مقاله شما در صفحات اول گوگل قرار نمی گیرد

 

فهرست