دکتر معبود بهاری

دکترای حرفه‌ای پزشکی

شماره نظام پزشکی: 47463

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای پزشکی

(فهرست)مدارک تحصیلی


1373/09/01
دکترای حرفه‌ای پزشکی

(فهرست)مجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان زنجان- شهرستان زنجان- شهر زنجان
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای – پزشکی
تاریخ انقضا 1405/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان زنجان- شهرستان زنجان- شهر زنجان
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1405/4/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای – پزشکی
شهر مجاز پروانه استان زنجان- شهرستان زنجان- شهر زنجان
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای – پزشکی
تاریخ انقضا 1400/4/1
 • شهر مجاز پروانه
 • استان زنجان- شهرستان زنجان- شهر زنجان
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1400/4/1
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای – پزشکی

(اطلاعات تماسی)محل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
محل کار
زنجان

زنجان – میدان ارک ، مرکز آموزش درمانی بهشتی

5244000-5


Source link

فهرست