دکتر فائزه بهدانی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

شماره نظام پزشکی: 99273

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

(فهرست)مدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

(فهرست)مجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خراسان جنوبی- شهرستان بيرجند- شهر بيرجند
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای – دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1403/8/21
  • شهر مجاز پروانه
  • استان خراسان جنوبی- شهرستان بيرجند- شهر بيرجند
  • نوع پروانه: پروانه طبابت
  • تاریخ انقضا: 1403/8/21
  • مدرک مربوطه
  • دکترای حرفه ای – دندانپزشکی

(اطلاعات تماسی)محل‌های ارائه خدمت

نوع آدرس کد پستی تلفن
مطب
بیرجند

درمانگاه شهدا

02732222312


منبع

فهرست