دکتر ایرانا بهروان

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

شماره نظام پزشکی: 174278

آخرین مدرک تحصیلی

دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

(فهرست)مدارک تحصیلی


دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

(فهرست)مجوزهای صلاحیت حرفه‌ای (پروانه)

شهر مجاز پروانه استان خراسان جنوبی- شهرستان بيرجند- شهر بيرجند
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای – دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1401/7/20
 • شهر مجاز پروانه
 • استان خراسان جنوبی- شهرستان بيرجند- شهر بيرجند
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1401/7/20
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای – دندانپزشکی
شهر مجاز پروانه استان البرز- شهرستان نظرآباد- شهر نظرآباد
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه دکترای حرفه ای – دندانپزشکی
تاریخ انقضا 1399/12/21
 • شهر مجاز پروانه
 • استان البرز- شهرستان نظرآباد- شهر نظرآباد
 • نوع پروانه: پروانه طبابت
 • تاریخ انقضا: 1399/12/21
 • مدرک مربوطه
 • دکترای حرفه ای – دندانپزشکی

(اطلاعات تماسی)محل‌های ارائه خدمت

هیچ آدرسی برای این عضو ثبت نشده است.


منبع

فهرست